diptongo eu

Ejemplos del diptongo eu

 

Se trata de dos vocales, la primera de ellas fuerte (E) y la segunda débil (U). Es también, por lo tanto, al acabar en una vocal débil, un diptongo decreciente.

50 ejemplos de palabras con el diptongo eu:

 1. Europa
 2. europeo
 3. deuda
 4. zeugma
 5. reunión
 6. eucarística
 7. Ceuta
 8. ceutí
 9. adeudar
 10. teutón
 11. rehusar
 12. reunir
 13. Zeus
 14. eutanasia
 15. seudónimo
 16. feudo
 17. feudal
 18. eucalipto
 19. eufórico
 20. terapéutico
 21. euforia
 22. Eugenio
 23. Eusebio
 24. Eucaristía
 25. endeudarse
 26. euro
 27. reumático
 28. reunión
 29. neumático
 30. neurona
 31. neuronal
 32. neurótico
 33. neurológico
 34. neurólogo
 35. neurosis
 36. europeísmo
 37. Eulalia
 38. adeudar
 39. deudor
 40. reusar
 41. leucocitos
 42. pleura
 43. zeugma
 44. euclídeo
 45. Euclides
 46. neumonía
 47. neurisma
 48. neutral
 49. neutro
 50. neutralidad

 CLASES DE DIPTONGO

Diptongo ai   Diptongo au  Diptongo ei  Diptongo eu   Diptongo oi  Diptongo ou  Diptongo iu  Diptongo ui  Diptongo ua  Diptongo uo  Diptongo ue  Diptongo ia  Diptongo ie  Diptongo io ■ Diptongo ii *   Diptongo uu * 

Todos los diptongos